Σχεδιασμός Λειτουργικής Εμφάνισης - Αίολος | Η Εμφάνιση Αίολος σχεδ...

Σχεδιασμός Λειτουργικής Εμφάνισης - Αίολος

Η Εμφάνιση Αίολος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες των χρηστών του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Elxis CMS. Πρόκειται για λειτουργική εμφάνιση με πλοιάδα παραμέτρων. Η εν λόγω εμφάνιση είναι συμβατή με την νέα έκδοση του Elxis CMS 4.0 Ναύτιλος.

Σχεδιασμός Λειτουργικής Εμφάνισης - Αίολος
https://www.webgift.gr/templates/core_webgift/
0