Ανάπτυξη επέκτασης - Προϊόν μιας Χρονικής Περιόδου

H επέκταση Προϊόν μιας Χρονικής Περιόδου αναπτύχθηκε με σκοπό να προβάλει το πιο δημοφιλές προϊόν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχοντας κριτήριο την επισκεψιμότητα. Διαθέσιμες χρονικές περιόδοι άνα : Εβδομάδα , 2 εβδομάδες , Μήνα , 3 Μήνες , 6 Μήνες και 1 Χρόνο. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το δημοφιλής προϊόν από συγκεκριμένη - ες Κατηγορίες , Τύπους Προϊόντων και Κατασκευαστών. Για την ορθή λειτουργία της παρούσας επέκτασης απαιτείται η IOS Eshop εφαρμογή.

13 - 18 / 19

https://www.webgift.gr/templates/core_webgift/
0