Αποκτήστε το πιο προσαρμοσμένο πακέτο φιλοξενίας των αναγκών σας και απολαύστε τα οφέλη!
Καταχώρηση Ονόματος Χώρουhttps://www.webgift.gr/images/userfiles/62/rdomain.png

Η διαδικασία ελέγχου διαθεσιμότητας ενός ονόματος χώρου και κατ' επέκταση η καταχώρησή του αποτελεί το πρώτο βήμα της παρουσίας σας στο διαδίκτυο. Το όνομα χώρου θα αποτελέσει την διαδικτυακή σας ταυτότητα οπότε σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα όνομα με προσοχή. Ως γενικός κανόνας θεωρούμε ότι πρέπ...

Καταχώρηση Ονόματος Χώρου

Καταχώρηση Ονόματος Χώρου Η διαδικασία ελέγχου διαθεσιμότητας ενός ονόματος χώρου και κατ' επέκταση η καταχώρησή του αποτελεί το πρώτο βήμα της παρουσίας σας στο διαδίκτυο. Το όνομα χώρου θα αποτελέσει την διαδικτυακή σας ταυτότητα οπότε σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα όνομα με προσοχή. Ως γενικός κανόνας θεωρούμε ότι πρέπει να είναι απλό στην απομνημόνευση, σύντομο (έως 10 χαρακτήρες) και περιγραφικό έτσι ώστε να φωτογραφίζει την ιδιότητά σας ως φυσικό πρόσωπο ή αυτή της εταιρεία σας.

Το όνομά χώρου θα είναι οδηγός για την προώθηση της επιχείρησής σας όχι μόνο στο διαδίκτυο άλλα και στην περιοχή όπου δραστηριοποιείστε.

Ένα όνομα χώρου μπορούμε να το αναζητήσουμε ως προς την διαθεσιμότητά του, να το καταχωρήσουμε ή ακόμα και να το μεταφέρουμε από έναν καταχωρήτη σε αυτόν της webgift dev! Παρακάτω σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις διαθέσιμες ενέργειες.

1. Έλεγχος διαθεσιμότητας

Η διαδικασία ελέγχου διαθεσιμότητας ενός ονόματος χώρου (domain name) μπορεί να γίνει μέσα από τα παρακάτω εργαλεία:

Απλή αναζήτηση

Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο το όνομα χωρίς την κατάληξη. Διαλέξτε μία ή περισσότερες καταλήξεις από την παρακάτω περιοχή και κάντε κλικ στο κουμπί 'Έλεγχος Διαθεσιμότητας'.

Μαζική αναζήτηση ονομάτων χώρου

Η μαζική αναζήτηση ονομάτων χώρου σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση έως 20 ονομάτων συγχρόνως. Πληκτρολογήστε τα επιθυμητά domains με τις καταλήξεις τους (π.χ domain-name.gr) στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου. Θα χρειαστεί ένα όνομα ανά σειρά (το ένα κάτω από το άλλο) και χωρίς τα προθέματα www. και http://.

2. Καταχώρηση ονόματος χώρου

Μετά το πέρας του ελέγχου διαθεσιμότητας μπορείτε να προσθέσετε στο καλάθι τα ονόματα χώρου που σας ενδιαφέρουν για καταχώρηση. Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθούν να επιλέξετε λειτουργίες που παρέχονται δωρεάν (δείτε παρακάτω) ή να συμπληρώσετε ορισμένα υποχρεωτικά πεδία περιγραφής ανάλογα την κατάληξη του ονόματος που επιλέξατε.

Επιλογές Domain Name
Επιλογή λειτουργιών Ονόματος χώρου.

Ονόματα διακομιστή (NameServers)

Ως nameserver ορίζουμε το όνομα του διακομιστή (Server) όπου θα φιλοξενηθεί ή ήδη φιλοξενείτε μια ιστοσελίδα. Η εν λόγω πληροφορία δίδεται από την εταιρεία που σας παρέχει φιλοξενία. Αν δεν έχετε κάποιο πάροχο τότε μπορείτε να επιλέξετε ένα πακέτο φιλοξενίας ή ένα πακέτο φιλοξενίας διακομιστή VPS από την εταιρεία μας .

3. Μεταφορά Ονόματος Χώρου

Η διαδικασία μεταφοράς ενός ονόματος χώρου (domain name) μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από 2 διαφορετικά εργαλεία στην ιστοσελίδα μας. Αυτά είναι:

Απλή μεταφορά (για ένα όνομα χώρου)

Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο το όνομα χωρίς την κατάληξη. Επιλέξτε την κατάληξη που επιθυμείτε από την λίστα, πατήστε το κουμπί 'Έλεγχος' και εφόσον είναι διαθέσιμο για μεταφορά τότε κάντε κλικ στο κουμπί 'Προσθήκη στο καλάθι'.

Μαζική μεταφορά

Η μαζική μεταφορά ονομάτων χώρου σας επιτρέπει να κάνετε μεταφορά μέχρι 20 ονομάτων χώρου συγχρόνως. Πληκτρολογήστε τα επιθυμητά domains με τις καταλήξεις τους (TLDs) π.χ domain-name.gr στο πλαίσιο κειμένου. Θα χρειαστεί ένα ανά σειρά (το ένα κάτω από το άλλο) και χωρίς τα προθέματα www. και http://.

Τα ονόματα χώρου προς μεταφορά πρέπει να έχουν ήδη καταχωρηθεί και να ανήκουν σε εσάς. Ανάλογα την κατάληξη, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε έναν μοναδικό κωδικό εξουσιοδότησης EPP όπου θα πρέπει να τον έχετε παραλάβει από τον υπάρχον καταχωρητή.

Μειώσαμε τις τιμές όλων των ονομάτων χώρου κατά 29.00%. Δείτε τον σχετικό τιμοκατάλογο ονομάτων χώρου σήμερα κιόλας και επωφεληθείτε των προσφορών.

Κατηγορία:

Domains - Φιλοξενία
https://www.webgift.gr/templates/core_webgift/
0